Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny - Kołuda Wielka

Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny - Kołuda Wielka

     Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej istnieje od 1946r., będąc czołową krajową placówką naukowo-badawczą i hodowlaną, specjalizującą się w produkcji gęsiej i owczarskiej. Zakład zlokalizowany jest na Kujawach, 10 km od Inowrocławia (Województwo Kujawsko-Pomorskie), gospodarstwo obejmuje powierzchnię 558 ha.

     Produkcja zwierzęca zakładu oparta jest o stado zarodowe Gęsi Białych Kołudzkich® oraz zarodowe stada owiec: plenno-mlecznej owcy kołudzkiej i odmiany barwnej merynosa polskiego (rezerwa genetyczna – 125 matek). W zakładzie uprawia się rzepak, pszenicę, jęczmień, owies, kukurydzę na ziarno, buraki cukrowe i kapustę pastewną.

     Kadra naukowa zakładu liczy 6 pracowników, w tym 1 profesor i 5 adiunktów, którzy realizują tematy badawcze z zakresu technologii chowu oraz hodowli owiec i gęsi. W zakładzie pracują dwa wyspecjalizowane zespoły naukowe mające ugruntowaną pozycję w kraju i znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowo-upowszechnieniowej.

     Pracownicy naukowi zakładu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym, prezentując wyniki swoich badań w formie opracowań naukowych na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Miarą aktywności naukowej są publikacje, których np. w 2006 roku było w sumie 60 (w tym 16 oryginalnych prac naukowych, 20 doniesień i komunikatów naukowych oraz 20 opracowań i artykułów popularnych).

Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny - Kołuda Wielka

     Zakład utrzymuje różnorodne kontakty z praktyką rolniczą, biorąc udział w wystawach, pokazach, konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jedną z głównych form oddziaływania jest sprzedaż zwierząt hodowlanych, przede wszystkim gęsi (gąsiąt rasy Białej Kołudzkiej). Zakład sprzedaje również owce, między innymi maciorki hodowlane ras utrzymywanych w zakładzie - plenno-mlecznej owcy kołudzkiej oraz barwnej odmiany merynosa.

     Za osiągnięcia w hodowli zakład otrzymuje liczne nagrody na krajowych i regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych, a w 2000 r. został uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Zakład wyrabia także wysokiej jakości sery owcze. Za bardzo wysoką jakość wyrabianych przez nas serów zostaliśmy uhonorowani godłem Polski Producent Żywności w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie i promocja najlepszych polskich producentów żywności, oraz zwracanie uwagi konsumentów na wyroby charakteryzujące się najwyższą jakością.Gęś Biała Kołudzka

Gęsi

Owce

Sery owcze

Instytut Zootechniki od 1992 roku prowadzi badania nad mlecznym użytkowaniem owiec oraz wyrabia wysokiej jakości sery owcze. Niewielka skala produkcji gwarantuje, że wszystkie nasze sery owcze produkowane są ze szczególną troską o ich wyjątkowe walory smakowe oraz jakość.

Partnerzy:

kulnaro.pl - kliknij tutaj

zielonysklep.eu - kliknij tutaj

Copyright © 2007-2011 www.koludawielka.com.pl - Kołuda Wielka and DBD Studio - Tworzenie stron Inowrocław, Inowrocław